Skip directly to content

Každý už asi počul slová relaxovať, relaxácia. S týmito slovami máme spojené naše predstavy, čo to vlastne je, ako to prebieha. Niekto považuje za relaxáciu pozeranie na akvárium s rybičkami, iný hovorí o tom, aký je super relax pri dobrej knihe, filme, alebo aké je fajn zájsť si do posilňovne a zacvičiť si, alebo skúsiť tanec. Iné niečo je relaxácia vedená odborníkom napr. psychológom. Aj tu existujú rôzne spôsoby uvoľňovania napätia, pretože relaxácia je o tom, že sa z nášho tela uvoľní napätie.

Jednou z možností je špecifický spôsob uvoľňovania a to symbolicko-relaxačnou metódou pre

Mamička v očakávaní môže relaxáciu využiť mnohorako, nielen počas tehotenstva, ale aj pri pôrode a aj po ňom.

Už počas tehotenstva jej relaxácia pomáha, pretože ňou viac upriamuje pozornosť na seba a na dieťatko, je citlivejšia, vnímavejšia aj na jemné  pohyby dieťatka, skôr zbadá, ak niečo nie je v poriadku a precíti aj také pohyby, ktoré by  za bežných okolností nevnímala.

Relaxáciou zabezpečí to, že sa  dieťatko bude rozvíjať primerane, v príjemnom citovom naladení mamičky, a takto  pôsobí preventívne, myslí na  budúcnosť svojho dieťatka, že bude lepšie zvládať náročné situácie, do

Dovoľujem si Vás osloviť  a podeliť sa s Vami o dôležité informácie pre životné obdobie, v ktorom sa nachádzate.

Žijeme vo svete, čo je veľmi smutné, zameranom na výkon.

Mgr. Marianna Kollárová

Matka dvoch detí.

Vyštudovala som Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity, odbor psychológia.

Pracujem v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice 040 01.

Pred nastúpením na materskú dovolenku som 5 rokov pracovala ako psychológ s deťmi (SR a ČR).

Som psychoterapeut v symbolicko-relaxačnej a meditačnej terapii.

Kontaktovať ma môžte prostredníctvom tohto formulára.

Ak Vám boli texty uverejnené na tejto stránke užitočné, službou  Flattr thismôžte odmeniť moje snaženie.. :-)